өмнөд африк дахь уурхайг үндэсний болгох давуу ба сул талыг хэлэлцэх