уулзалтанд оролцохгүй байх шалтгааны үлгэр жишээ жишээ