алтны тээрмийн үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын зардал