ган боловсруулах процессорын бутлуур дахь кейс судалгаа