уул уурхайн үйл ажиллагаанаас мөнгөний хүдрийг үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний оролдлого гэж юу вэ