бентонитийн тээрэмдэх баяжуулах тоног төхөөрөмж зэрэг болно