алт ба хүдрийн чулуулгийн зургийг алтны хүдрийн чулуулгийн дүрс