бетон болон ус зайлуулах байгууламжийн бутлуурын хэсэг