нүүрсний бутлуурын техникийн техникийн үзүүлэлтүүд