зориулалтын чулуу бутлуурыг байгуулах зөвшөөрөл авах