алтны тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн 2012 оны үзэсгэлэн нээгдэв