туурврын нунтаг үйлдвэрлэлийн компанийг хятад улсад үйлдвэрлэж байна