дизайн тооцоолол нь нарны эрчим хүчээр ажилладаг тээрэмддэг