кени улсад худалдаалагдаж буй эрүү нүүрний бутлуурыг ашигласан